ชวนประชาชนดูแลสัตว์เลี้ยง ป้องกันพิษสุนัขบ้า

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย เชิญชวนประชาชนดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า กล่าวว่า จากผลการสำรวจพบประชาชนกว่าร้อยละ 50 คิดว่าเมื่อถูกสุนัขกัด / ข่วน / เลีย หรือเกิดแผลเล็กน้อยจะไม่เป็นอะไร จึงไม่ไปพบแพทย์ ทำให้ในปี 2561 นี้

พบผู้เสียชีวิตในไทยแล้ว 9 ราย จาก 9 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์, สงขลา, ตรัง, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, บุรีรัมย์, พัทลุง, หนองคาย และยโสธร ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ถูกสุนัขหรือแมวข่วน กัด แล้วไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพราะคิดว่ามีแผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น รวมทั้งคิดว่าเป็นสุนัข / แมว เลี้ยงในบ้าน กรมควบคุมโรค และเครือข่าย ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ กรมอนามัย กรมปศุสัตว์ สำนักงานเขตบางเขน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนัก สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง และรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเองเพื่อสังคม โดยเชิญชวนประชาชนในชุมชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันทุกปี และหากพบสัตว์ป่วย ตายสงสัย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือปศุสัตว์ในพื้นที่ให้เข้ามาดูแล พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยยึดหลัก “คาถา 5 ย” 1. อย่าแหย่ ให้สุนัขโมโห โกรธ 2. อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่าง ๆ ตกใจ 3. อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบ ชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร 5. อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือ สัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth